Cele projektu

Celem projektu Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? realizowanego w ramach Narodowego Programu Humanistyki MNiSW jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy można myśleć o awangardach naszej części Europy jako spójnym kierunku artystycznym i na czym miałaby polegać jego odrębność wobec awangardy zachodniej?

a

 

Założenia

W ramach projektu Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? chcielibyśmy na nowo ustosunkować się do obowiązujących w badaniach nad kulturą europejską znaczeń pojęć takich jak nowoczesność, awangardyzm, polityczność, innowacyjność czy tradycja. Nasze prace będą zmierzały do przemyślenia związków między awangardą Europy Środkowej i Wschodniej a tradycją zachodnią i wschodnią, specyfiki rozwiązań artystycznych obecnych w naszej części Europy w pierwszej połowie XX wieku oraz uwikłania sztuki eksperymentalnej w dyskusje polityczno-społeczne.

b